Operacje Transportowe Materiałów Wybuchowych

Operacje Transportowe Materiałów Wybuchowych

Marek Różycki

Format B5 stron 72

 

Przewóz materiałów wybuchowych nie może być wykonywany przez kierowcę, który nie ukończy stosowanego kursu. Jak pokazuje praktyka, stwarza on nawet wykwalifikowanym praktykom wiele problemów. Wynika to miedzy innymi z konieczności stosowania wielu zasad, które mają prowadzić do zmniejszania zagrożenia. Mam nadzieje, że opracowana broszura pomoże w ich zrozumieniu oraz zastosowaniu. Celem, który zapoczątkował powstanie broszury było skatalogowanie zasad, które były by pomocne dla kandydatów na kierowców – w przygotowaniach do egzaminu, kierowców – w codziennej praktyce oraz użytkownikom – w tym inżynierom strzałowym, którzy ze względu na swoją prace zobowiązani są do używania materiałów wybuchowych. Po raz pierwszy w opracowaniu poruszone zostały łącznie zagadnienia związane z transportem drogowym, kolejowym i morskim. Połączenie to wynika z problemów, które były zgłaszane przez użytkowników wortalu www.adr.edu.pl oraz czytelników kwartalnika „Towary Niebezpieczne”. W pracy wykorzystano materiały firm Austin Detonator, Doleżych Polska, Erg-Bieruń, Nitron oraz IDG. Pozwalamy sobie żywić nadzieję, że kolejna broszura z serii „Bezpieczny transport” spełni Państwa oczekiwania.

Format B5 stron 72

Spis treści

Wstęp

Co to jest materiał wybuchowy?

Odpowiedzialność

Gdzie obowiązuje ADR?

Wyłączenia

Plan ochrony

Doradca ds. bezpieczeństwa

Oznaczenie materiałów wybuchowych w transporcie

Opakowania i ich oznaczenia

Pakowanie i ładowanie razem

Dokumenty wymagane podczas przewozu ADR

Pojazd

Oznaczenie jednostki transportowej w ruchu drogowym

Wyposażenie wymagane podczas przewozu towarów niebezpiecznych

Zamocowanie ładunku w transporcie

Kompetencje wykonujących transport drogowy

Przewozy w tunelach

Załączniki

Wykaz prawidłowych nazw przewozowych

Uwagi w zakresie przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych

Wykonywanie przez zakłady górnicze przewozów niewielkich ilości środków strzałowych na własne potrzeby

Uwagi w zakresie przewozu ogni sztucznych

Procedura kontroli pojazdów przewożących materiały wybuchowe

Przewóz materiałów wybuchowych grupy zgodności B i D w jednym pojeździe