Nowe paDstwo - Sygnatariusz umowy ADR
Z dniem 12 kwietnia 2022 r Armenia przystąpiła do umowy ADR. Witamy kolejnego, 53 członka wspólnoty panstw stosujacych ADR.