Pierwszy oznaczony polski tunel
I oto jest! Pierwszy w Polsce tunel oznakowany zgodnie z ADR. Warszawa, Kategoria E.
e-tunel.jpeg