Zielona UE

Unia Europejska i Ukraina nawiązały w dniu 14 lipca 2021 r strategiczne partnerstwo w ramach „Zielonego Ładu” w zakresie surowców chemicznych dla produkcji baterii i akumulatorów w celu osiągnięcia ściślejszej integracji łańcuchów dostaw surowców chemicznych i baterii. Partnerstwo będzie również miało decydujące znaczenie dla zachowania globalnej konkurencyjności i rozwoju odporności przemysłu UE i Ukrainy. Porozumienie jest pierwszym namacalnym rezultatem wzmocnionej współpracy między Unią Europejską a Ukrainą w obszarach Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Przemysłowej. Wynika to z wzajemnego zaangażowania i zainteresowania wyrażonego na 7. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia między UE a Ukrainą w dniu 11 lutego 2011 r.