Kierowca - zakazy Ladowania
Portugalia jako pierwsza zmienia przepisy w ten sposób, by sankcjonować łamanie zakazu załadunku / rozładunku wykonywanego przez kierowcę. Od września 2021 roku kara nakłądana na keirowcę w przypadku złamania zakazu będzie wynosić 15 000 euro.
Dla zainteresowanych link doprzepisu https://dre.pt/application/conteudo/167133018 (proszę skopiować do przeglądarki)