Zmiana prawa

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 stycznia została opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą po drogach publicznych dopuszcza się, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami, ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Ustawa przewiduje bowiem, że zarządcy dróg na poziomie powiatowym i gminnym uzyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów ruchu dla ciężkiego transportu drogowego.