BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU W TUNELACH DROGOWYCH

Nowe wydawnictwo

 Środki bezpieczeństwa - katalog możliwości

Wydanie ilustrowane 

 

Wersja 2020.01

 

Autorzy:

Marek RÓŻYCKI

Jacek RUPPERT - GREMBOWSKI

Sebastian Przemysław NAPIERAJ

 

Stron: 220

Format: B5

ISBN: 978-83-62839-53-7

Data wydania 1.12.2020

 

O wydawnictwie:

Tunele drogowe projektowane są jako budowle o trwałości 100 lat, stąd powinny zostać zaprojektowane w taki sposób aby umożliwiały obecnie zastosowanie najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa ale także w przyszłości umożliwiały zastosowanie nowych dotychczas nieznanych lub opracowywanych systemów (środków) bezpieczeństwa. Wypadki w tunelach - szczególnie te poważne - zdarzają się bardzo rzadko, ale ich skutki są katastrofalne. Zamknięta przestrzeń, uwięzione osoby, nagromadzenie towarów i niebezpiecznych produktów skutkują zwiększoną ilością ofiar. Kwestia bezpieczeństwa ruchu w tunelach staje się zatem kwestią najważniejszą. Niniejszy materiał powstał między innymi w oparciu o koncepcję zaprezentowaną             w opracowaniu „Prevention and mitigation of tunnel – related collisions” (Dokument PIARC 2019R03EN). Zakłada ona możliwość wpływu na bezpieczeństwo ruchu w tunelu poprzez zastosowanie środków prewencji. Opracowanie to nie stanowi tłumaczenia pracy, lecz na jego podstawie zaproponowano spójny system środków prewencji mających wpływ na bezpieczeństwo.  Wydawnictwo przedstawia wykaz środków stosownych w celu redukcji częstotliwości zdarzeń wypadkowych w tunelach oraz minimalizacji ich skutków.

 

Wydawca: emerpress sp z o.o.

https://allegro.pl/oferta/bezpieczenstwo-transportu-w-tunelach-drogowych-9960281707