Sprawozdania roczne

W dniu 28 lutego upływa termin składania sprawozdań ocznych za rok 2019. Zobowiązani do jego złożenia są uczestnicy przewozu, a więc podmioty uczestniczące w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie składa się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dla transportu drogowego, prezesa UTK w przypadku transportu kolejowego oraz odpowiednich Dyrektorów Urzędu Żeglugi Śródlądowej - dla transportów rzecznych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Infrastruktury sprawozdanie składać powinni także Ci, którzy figurują w dokumentacji jako nadawcy lub odbiorcy nawet, gdy nie wykonują fizycznie operacji załadunku, napełniania i rozładunku a także pakujący towary niebezpieczne. Fakt korzystania z wyłączeń związanych z działem 1.3 i powodującym brak obowiązku oznaczania jednostki transportowej nie przesądza o braku obowiązku wyznaczenia doradcy oraz sporządzenia sprawozdania.

Ze względu na brak praktyki publikacji oficjalnych stanowisk redakcja periodyku „Bezpieczeństwo w Logistyce” zestawiła wszystkie oficjalne odpowiedzi na pytania stawiane odnośnie sprawozdań w specjalnym zeszycie. Jest on dostępny poprzez stronę bezpieczenstwowlogistyce.pl