Zmiana prawa
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 150 ukazała się ustawa z dnia 23 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Szczególnie ważne - załącznik nr 5g - stanowiący wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.