Umowa M318

W dniu 22 sierpnia  2019 r Polska podpisała umowę multilateralną M318 dotyczącą ciśnieniowych urządzeń zgodnych z DOT (USA). Tekst umowy:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M318e.pdf