Planowane zmiany w prawie

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Uwagi można zgłaszać do 5 lutego na adres Ministsrestwa Infrastruktury.

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319756/katalog/12561371#12561371