Uwaga! Uwaga! prawo

W ramach dobrych zmian w dzienniku ustaw (z 6 sierpnia poz 1481) ukazała się zmiana ustawy o transporcie z wieloma niespodziankami. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi lub nowymi regulacjami dotyczącymi:

- definicji transportu intermodalnego

- uczestników operacji transportowych - nowa persona „WYSYŁAJĄCY” (w kontekście transportu intermodalnego)

- doprecyzowania obowiązków w transporcie (wykaz przepisów)

- możliwości wyciągania odpowiedzialności subsydialnej wobec spedytora, nadawcy, odbiorcy, podmiotu wykonującego czynności ładunkowe, organizatora wycieczki, organizatora transportu, operatora publicznego transportu zbiorowego 

- wskazań w zakresie oceny dobrej reputacji

- kar maksymalnych 40 000 zł – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym. 

- nowych regulacji dla ponadnormatywów i pilotaży

no i:

- w zakresie kar i sankcji .... teraz powiązane z wyliczeniami w zakresie dobrej reputacji.


Link do tekstu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001481