Pakiet pożaowy

Ministerstwo Ochrony Środowiska, po niedawnych pożarach na składowiskach odpadów postanowiło :

- zakazać importu odpadów do Polski

- obciążyć za wszystko przewoźnika

- nakładać karę pozbawienia wolności na każdego, kto doprowadzi do szeroko pojętego zanieczyszczenia środowiska.


Tak stanowi projekt ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw umieszczony w BIP Ministerstwa.

Prosimy o zinteresowaniem się tematem, gdyż po raz kolejny dobra zmina oznacza wprowadzenie przepisu, który ograniczy możliwości legalnego działania tych, którzy działają zgodnie z prawem.

 

Czyżby następnym krokiem było zakazanie poruszania się po drogach by nie było wypadków?????