Stare nazwy przewozowe mog± być używane!
W dniu 25 ipca 2017 Minister Adamczyk zwrócił się do GITD oraz UTK z pismem wskazuj±cym na koniecnzo¶c uznania nazw przewozowych zgodnych z ADR/RID 2015 za poprawne w przypadku ich umieszczenia na urzadzeniach transportowych lub opakowaniach. Całe pismo zostanie opublikowane w kwartalniku Bezpieczęństwo w Logistyce.