ADR 2017
Mamy ADR 2017! W dniu 9 czerwca opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Poza zamianami wynikającymi z przepisów międzynarodowych tekst zawiera wiele zmian o charakterze ... no właśnie jakim? Chyba tylko sankcyjnym.
W wykazie towarów niebezpiecznych zmieniono jedynie 1 942 nazwy (na około 2 900) co oznacza, że od 1 lipca każdy dokument przewozowy, każdy opis butli , opakowania lub cysterny będzie ZŁY! Można za to nałożyć kary!