Serwis analiz oraz doradztwa
Magazynowanie

Osiągnięciewymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe tylko poprzezwprowadzenie dobrowolnych ograniczeń przez użytkowników magazynu.Ograniczenia te będą związane z kosztami. Jak wynika z naszychobserwacji dostosowanie „zwykłego” magazynu do magazynowaniachemii związane jest z kosztami rzędu od czterystu tysięcy domiliona dolarów amerykańskich na każdy tysiąc metrówkwadratowych powierzchni.

Usługamagazynowania chemii musi być zatem droższa… nie wszyscy jednakto rozumieją.

Celemnaszego serwisu jest dostarczenie informacji, pozwalających naoptymalizację kosztów oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy! Oferujemy doradztwo, consulting oraz pomoc w codziennych praktykach związanych z magazynowaniem chemii.