Statystyka roczna 2009
Syntetyczne dane zostały opublikowane w numerze wiosennym 2010 kwartalnika Towary Niebezpieczne.
Zestawienia obejmują kalkulacyjne ilości przewiezionych towarów w transporcie drogowym i kolejowym oraz dane o złożonych sprawozdaniach i przeszkolonych kierowcach.