PPOŻ - Inspektor
Usługi

Posiadamy uprawnienia inspektora PPOŻ.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca powinien wyznaczyć jednego lub kilku pracowników celem zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy w ramach przedsiębiorstwa i/lub zakładu. Jednym z obowiązków jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prewencje ppoż i ewakuację, zwanych "inspektorami ochrony PPOŻ".
Zapewniamy
  1. organizację ochrony przeciwpożarowej,
  2. analizę obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  3. wdrożenie zabezpieczeń p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  4. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia p.poż. dla pracowników,
  5. prowadzenie dokumentacji przeciwpożarową,
  6. dobór rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic,
  7. przeprowadzenie ocen zagrożenia pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
Zapraszamy do współpracy

Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa
ul. Rybnicka 43
43-190 Mikołów

Tel/Fax. 32 2263 998
Tel. 607 268 497