Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

baner Gazeta
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Marek Różycki - 2006/10/10 21:19
UWAGA ! UWAGA!
W końcu jest – długo oczekiwane rozporządzenie!
W Dzienniku Ustaw nr 181 poz. 1335 opublikowano Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
[b]
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2006/11/09 13:31
W Dz.Urz. UE L 305 z 04-11-2006 r. na stronie 4 została opublikowana Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Ponieważ z art. 2 ust. 1 dyrektywy wynika, że państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2007 r. dlatego wkrótce można się spodziewać oficjalnego ogłoszenia zmian do ADR.

Tylko, czy będzie to tekst ujednolicony ADR 2007, czy raczej zmiany do załączników A i B?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Stach - 2006/11/09 18:35
Prawdopodobnie tylko zmiany do obu załączników. Mamy prawie połowę listopada i polski tekst zmian (na razie tylko informacyjny) podał już Pan Marek Różycki. Biorąc popd uwagę "zamiłowanie" Naszej Aktualnej Administracji do gospodarki i "prostowania" istniejących przepisów prawa - przykład: ostatni biuletym 116 50/2006. Przepis dot. zgłaszania transportów materiałów niebezpiecznych wybuchowych obowiązuje od czerwca br., a MT dopiero teraz "porozumiało się z MSWiA w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska". Tak po cichu podejrzewam, że gdyby Pan Różycki nie walnął pisma do MT, sielanka dalej by trwała.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2006/11/11 07:42
Obawiam się, że ta przepowiednia może się sprawdzić, bo na stronie http://www.mt.gov.pl/article/transport_drogowy/uslugi_transportowe/dostep_do_rynku/przewozy_specjalne/towary_niebezpieczne/projekty/projekty_ustaw/ article.php/id_art/093a369710ec50dfa153477ab4a164d7 są zamieszczone tylko zmiany do poszczególnych części ADR.

Może być tak jak w 2003 r. kiedy został wydany Dz.U. Nr 207, poz. 2013, który zawierał zmiany do ADR, zmiany do zmian ADR itd.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Stach - 2006/11/11 18:09
Zamieszczono na stronie MT to samo, co wcześniej Pan Marek Różycki. Nalezy mieć tylko nadzieję, że może Firma MORITZ wyda tekst jednolity ADR 2007...
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Marek Rózycki - 2006/11/12 17:47
Odnosząc się do komentarza informuje, źe tekst jednolity bedzie opublikowany "oficjalnie" w dzinniku ustaw. Tak przynajmniej donoszą nasze źródła.
Jeśli już coś bedziemy wydawać to tekst jednolity ADR/RID/ADN..... ale to nie w wersji na 2007 rok
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Stach - 2006/11/13 19:34
No to proponuję "trzymać rękę na pulsie" tego źródła. Po przeanalizowaniu proponowanych zmian - roboczych do ADR 2005 stwierdziłem, że:
a) w dok. ECE/TRANS/WP.15/186 wprowadza sie zmianę w pkt. 2.2.62.1.4.2, którego nie ma(przynajmniej w moim egz. tekstu jednolitego ADR 2005 - mam za to dwie "1"!)
b) w dok. j/w zmienia się pkt. 3.3.1 ADR 2005, dokonując korekty "SP". Tych "SP" nie ma w ADR 2005,
c) w dok. ECE/TRANS/WP.15/186/Corr.1 zmienia się także nie istniejący w ADR 2005 pkt. 2.2.1.1.7.5
d) w dok. j/w nijak nie mogę dojść w jaki sposób mam tę TABEL-ę A zmodernizować,
e) w dok. j/w zmienia się znowu nieistniejący w ADR 2005 pkt. 6.5.6.3.5.

Tak po cihu sobie myślę... albo zmiany faktycznie były "po robociarsku" dokonywane, albo ja "jechałem na wyłączeniach"... Może mi to ktoś wyhjaśnić?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2007/01/02 21:47
07-01-2007 wejdzie w życie art. 7 ustawy z 15-12-2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1834), co spowoduje, że art. 19d ust. 3 ustawy z 28-10-2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn.zm.) otrzyma brzmienie
    „3. Ilekroć w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności jest mowa o zasadniczych wymaganiach - należy przez to rozumieć także wymagania, o których mowa w art. 19a."
.
Czy nie odnosicie wrażenia, że od pewnego czasu coraz mniej wiadomo, o co chodzi?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2007/06/21 20:06
W Dz.U. z 19-06-2007 r. Nr 107, poz. 742 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu z 04-06-2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia, które zastępuje rozporządzenie z 2005 r., znowelizowane w 2006 r.

Nowe rozporządzenie elininuje konieczność kilkukrotnego zgłaszania organom przewozu tego samego materiału wybuchowego, co wynika z § 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 04-07-2007 r.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2007/10/22 01:51
W Dz.U. z 19-10-2007 r. Nr 192, poz. 1381 została opublikowana ustawa z 19-09-2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 4 wymienionej ustawy zawiera zmiany ustawy z 28-10-2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

Będzie ciekawie, ponieważ tekst zawiera błąd dotyczący znaku umieszczanego na transportowych urządzeniach ciśnieniowych. W Dz.U. zamiast "Π" jest "Đ".
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2008/10/25 11:10
W Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej L 260 z 30.9.2008 została opublikowana Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która weszła w życie 20-10-2009.

Można się z nia zapoznać na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0013:0059 src="https://towary-niebezpieczne.eu/components/com_joomlaboard/emoticons/tongue.png" alt="" style="vertical-align: middle;border:0px;" />LDF

Będzie się działo
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2008/10/25 11:17
Efekty specjalne w linku powstały samoczynnie. Jednak może w ten sposób siły nieczyste dają do zrozumienia, że zrobią wszystko, aby podane w dyrektywie terminy zmian przepisów nie zostały dotrzymane.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2009/09/22 18:39
W Dzienniku Ustaw z 21-09-2009 Nr 155 poz. 1232 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18-09-2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym zostało rozszerzone o MEMU. Nie zostało jednak zmienione rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). Wynika stąd, że MEMU można poddać badaniu technicznemu, uiścić stosowne opłaty, a mimo to nie uzyskać dopuszczenia do przewozu, bo formularz świadectwa z czerwonym paskiem nie przewiduje jego istnienia, chociaż MEMU zostało wprowadzone do ADR z początkiem tego roku.

Za to rozporządzenie zostało opublikowane trzy dni po wydaniu przez ministra, a wejdzie w życie jeden dzień po opublikowanie, czyli... 9 miesięcy za późno.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2009/10/21 10:50
Warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 04-05-2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 75, poz. 639), w wyniku którego do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zostały wprowadzone przedstawione poniżej wymagania dotyczące oznakowania odblaskowego konturowego.
§ 12
1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
oznakowanie odblaskowe konturowe:
a) tylne — pojazd o szerokości większej niż 2100 mm należący do następujących kategorii:
— N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3; nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego,
— O3 i O4,
b) boczne — pojazd o długości większej niż 6000 mm należący do następujących kategorii:
— N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3; nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego,
— O3 i O4
— stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 10 października 2009 r.
3. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła:
14) oznakowanie odblaskowe konturowe — wszystkich innych kategorii pojazdów niewymienionych w ust. 1 pkt 17, w tym podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągników siodłowych;
6. Na pojazdach kategorii M1 i O1 nie umieszcza się oznakowania odblaskowego konturowego.


Niektóre organy już zacierają ręce.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/04/28 07:56
W Dz.U. Nr 63 z 16-04-2010 pod poz. 395 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu.

Nie byłoby w tym nic interesującego, gdyby sprostowanie nie liczyło 47 stron i nie dotyczyło błędów w polskim przekładzie oraz w angielskim tekście załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162)
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/05/07 14:38
W Dzienniku Ustaw z 29-04-2010 r. Nr 72, poz. 462 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 05-04-2010 w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

Teraz każdy będzie mógł sobie policzyć, czy stwierdzone podczas kontroli drogowej wydłużenie czasu prowadzenia, skrócenie przerwy lub odpoczynku itp. naruszenia zaowocuje w następnym roku wizytą organu w firmie.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Stach - 2010/05/08 22:00
Szacuneczek!
Nie wiem, czy mi się coś na oczy rzuciło... jakaś zaćma... "cycóś", ale nie mogę w cytowanym przez Darka rozporządzeniu namierzyć wzoru wg którego policzyłbym sobie - tak "dla jaj", owe "ryzyko podmiotu".... To samo u Was?
Pozdrowionka! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/05/09 09:47
Proponuję najpierw rozwiązać krótkie zadanie:

„Troje kolegów złożyło się po 10 zł na rower, więc razem mieli 30 zł. Dali te pieniądze znajomemu, aby kupił rower. Rower kosztował 25 zł. Z 5 złotych, które zostało wziął 2 zł za pójście. Z pozostałych 3 zł oddał każdemu koledze po złotówce, więc każdy z nich zapłacił 9 zł. 9 zł x 3 = 27 zł 27zł + 2 zł =29 zł"

Jeżeli nie wiadomo, gdzie podziała się złotówka, to nie ma co zabierać się do obliczania współczynnika ryzyka, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, i porównywania, czy obliczona wartość przewyższa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń, podanego przez GITD zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
adr - 2010/05/15 10:29
Panie Darku - rewelacja ....
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/06/04 08:37
01-06-2010 w ramach walki ze światowym kryzysem gospodarczym Austria postanowiła zaoszczędzić na szuflach, matach do uszczelniania studzienek odpływowych i pojemnikach z tworzyw sztucznych podczas przewozu gazów w między Francją, Belgią, Włochami, Niemcami i Czechami przystępując do umowy wielostronnej M208.

Ponieważ gazy są nie tylko towarami niebezpiecznymi klasy 2, ale również klasy 5.1 (pięciofluorek bromu), 6.1 (cyjanowodór) i 8 (fluorowodór) , dlatego oszczędności z tego tytułu są podobno na tyle duże, że pokrywają koszty ograniczenia produkcji nieiskrzących szufli i magnetycznych mat.

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2010/06/04 08:45
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/08/06 04:45
29-07-2010 w Dzienniku Ustaw Nr 137 pod poz. 917 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20-07-2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli … w piątek 13.

Rozporządzenie wreszcie uwzględnia istnienie pojazdów MEMU.

Czy opublikowanie rozporządzenia, które dostosowuje polskie prawo do wymagań ADR 2009, przeszło półtora roku od wejścia ich w życie jest kolejnym sukcesem właściwej władzy, czy wręcz przeciwnie ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/12/01 07:42
Radzę zapoznać się zawczasu z ustawą z 29-10-2010 o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną 30-11-2010 w Dzienniku Ustaw Nr 225 pod pozycją 1466, która wejdzie w życie za miesiąc.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
adr - 2010/12/01 13:55
Czyli tak:

Maksymlna dozwolona prędkość na autostradzie wyniesie już niebawem 140 km/godz., a na drodze ekspresowej o 20 km/godz. mniej (120 km/godz.).

Dopuszczalne prędkości dla kierowców aut osobowych, motocyklistów i kierowców samochodów ciężarowych do 3,5 tony będą większe

Wiadomo też, że kierowca przekraczający dopuszczalne prędkości o 10 km/godz. będą mogli liczyć na bezkarność i ratunek przed mandatem. Wszystko dlatego, że prędkościomierze montowane w samochodach mogą nieco zaniżać lub zawyżać wskazania.

Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r., a nowe zasady kontroli transportu drogowego rok później (przesunięto je o pół roku, by dać szansę na przygotowanie się do nowego zadania).

Już pod koniec roku Główna Inspekcja Transportu Drogowego rozpocznie przejmowanie urządzeń rejestrujących (fotoradarów i kamer). W ciągu kilku najbliższych miesięcy powstanie nowa mapa fotoradarów, a z dróg znikną atrapy urządzeń. Wszystko po to, by kierowca, który narusza prędkość, nie był oszukiwany, tylko miał świadomość, że łamie prawo i czeka go za to surowa kara.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/12/09 13:03
06-12-2010 w Dzienniku Ustaw Nr 229 pod poz. 1502 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Jeżeli w 2011 roku ktoś nie będzie eksploatował cysterny czy nalewaka, to lepiej niech to zgłosi TDT do 15 grudnia 2010, co wynika z § 2 ust. 4 rozporządzenia.

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2010/12/09 13:58
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2010/12/09 13:03
W Dzienniku Ustaw Nr 235 pod poz. 1537 z 13-12-2010 zostało opublikowana Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

Jeżeli umowa została zawarta 26-05-2000, a podpisana 14-05-2010, to czy oznacza to, że jej lektura zajęła urzędnikom 10 lat życia?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2010/12/15 10:19
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2011/03/25 10:35
W Dz.U. Nr 63, poz. 322 z 24-03-2011 ukazała się ustawa z 25-02-2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która zastąpiła ustawę z 11-01-2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.)
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2011/04/07 10:04
W Dzienniku Ustaw Nr 72 z 05-04-2011 pod pozycją 382 został opublikowany Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzony w Genewie dnia 05-07-1978 r.

Lepiej późno niż wcale

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/04/07 10:28
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2011/05/12 23:06
04-05-2011 do marszałka sejmu dotarł w dwóch częściach druk sejmowy nr 4167, czyli projekt ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z aktami wykonawczymi.

Jeżeli opóźnienie sięga dwóch lat, a świat nie zawalił się, to może nowa ustawa nie jest potrzebna ?

Ciekawe, że właściwym władzom nie przeszkadza brak nowego ADR, RID, ze o ADR już nie wspomnę
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Stach - 2011/05/13 20:51
Daruj Daro (), nie wiem jakie "masz układy z laską marszałkowską" ale "przeryłem" cały internet i ani śladu cytowanego przez Ciebie druku sejmowego... Masz jakieś bliższe namiary?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Przeciw nudzie .... czyli WAŻNE NOWE
Dariusz Polak - 2011/05/14 01:00
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4167
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2022 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS