Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»
Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/29 15:01


Szkoda, że organy nie słuchają uważniej swojego duszpasterza i zamiast nałożenia kary pieniężnej nie stosują formuły „jedź i nie grzesz więcej”.Chociaż... czy to nie jest właśnie takie rozgrzeszenie ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/09/29 17:15
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/29 18:33
Raczej chyba nie... , bo i "ordery" co niektórych zdobią, a i "pokropiona furka" jakaś mniejsza...
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/09 06:45


Aby prawidłowo sklasyfikować odpady nie dopuszcza się do ich pomieszania ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/09 09:45
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/12 12:02
§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 08-05-2002 w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79, poz. 718 z późn. zm.) mówi, że

Pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć ciemnozieloną barwę nadwozia, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) są barwy białej. Pojazdy oznakowane są poziomym pasem wyróżniającym odblaskowym barwy białej oraz mają po obu stronach pojazdu napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej. Na dachu pojazdu umieszcza się podświetlaną tablicę barwy białej z napisem „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej; napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej może być również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany). Na drzwiach kierowcy i pasażera umieszczone jest logo Inspekcji Transportu Drogowego.Czy organ poruszający się tak oznakowanym pojazdem ma moralne prawo karania innego uczestnika ruchu za naruszanie przepisów, a zwłaszcza w zakresie oznakowania ? Czyżby dobrodziej nie upominał, że niedobrze jest widzieć źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegać ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/14 14:34
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/12 14:02
Dzięki Darkowi, mamay "gotowce" do ksernięcia dla ułana(ów)! W przypadku, gdy oznakowanie bryczki zielonych będzie budzić wątpliwości - zachodzić będzie uzasadnione domniemanie podejrzenia co do niewłaściwego oznakowania tejżesz bryczki, odpowiednim cytatem z Dariusza Polaka ułan może spowodować odstąpienie od czynności kontrolnych organu, czyli: "Jedź i nie grzesz więcej!"
Ave Darius!

Edytowany przez: Stach, w: 2011/10/12 19:37
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/16 11:31


Czy Inspekcja Transportu Drogowego może kontrolować pojazd straży pożarnej ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/16 14:48
OCZYWIŚCIE, ŻE MOŻE! Gdy pojazd nie porusza się jako uprzywilejowany, a więc bez załączonych tzw. "kogutów i trąbek"
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/16 15:04
A możesz, Stachu, podać konkretny przepis, na podstawie którego ITD może kontrolować pojazd straży pożarnej, który de facto nie wykonuje przewozu drogowego ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/16 15:15
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/16 15:29
Ano, art.3 ust. 1a, pkt 1) ustawy o transporcie drogowym oraz art. 129g ust.1 kodeksu drogowego.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/16 16:56
Art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z 06-09-2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) mówi, że

Przepisy ustawy stosuje się do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Czy widzisz, Stachu, różnicę między pojazdem straży pożarnej a kierującym pojazdem straży pożarnej ?

Art. 129g ust. 1 ustawy z 20-06-1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) mówi, że

Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
– z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.


Czy sądzisz, Stachu, że na zamieszczonym zdjęciu
1) mamy do czynienia z urządzeniem stacjonarnym, bo ono w czasie kontroli nie rusza się ?
2) inspektor transportu drogowego kontroluje przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub niedostosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem straży pożarnej ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/16 17:17
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/16 17:23
No to Darku spróbuj pogadać z "pojazdem" a nie z kierującym tymże...
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/16 18:58
Stachu, chodzi o to, że to co organ robi na zdjęciu z pojazdem straży pożarnej ma się nijak do tego, co może robić na podstawie przepisów, które podałeś

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/16 19:00
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/16 19:38
Dareczku! A cóż to "organ" robi na zdjęciu z pojazdem?! Pod halkę furmance zagląda?! Do tego popatrz na tych dwóch rycerzy św. Floriana wpatrzonych w ... kierownicę? W ducha kierującego, który dał dyla po zatrzymaniu pojazdu?

Edytowany przez: Stach, w: 2011/10/16 19:38
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/18 07:51
W związku z apelem Ministerstwa Infrastruktury o pomoc przy tworzeniu aktów wykonawczych do ustawy z 19-08-2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (nieopublikowana) proponuję jedno z pytań przyszłego testu wielokrotnego wyboruCzy na zdjęciu jest:
A. Sodoma i Gomora
B. towar niebezpieczny klasy 6.1
C. Armagedon
D. towar niebezpieczny klasy 7
E. drugie śniadanie doradcy przygotowane przez jego żonę
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/18 12:35
Obstawał bym przy "E"!
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/18 12:35


Edytowany przez: Stach, w: 2011/10/18 12:36
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/20 08:17


Jeżeli ktoś doniesie do Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ,że w instrukcjach pisemnych obowiązujących w mojej ojczyźnie rybka nadal roni łzę,to gorzko tego pożałuje. Ole !
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/10/21 19:26
A tak w ogóle, to bulnął już ktoś za "niemanie" znaku zgodnego z ADR-em 2011?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 09:29
Jeżeli z przepisu ADR 8.1.5.2 wynika, że w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne powinna być przewożona ochrona oczu (np. okulary ochronne),to nie może to być np. taka ochrona oczu ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 09:50


Podczas tegorocznej akcji "Znicz" policja postarała się o zróżnicowanie oferty ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 10:11
Uwaga do działu ADR 1.10

W rozumieniu niniejszego działu, ochrona oznacza środki ostrożności podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub użycia towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzącego do zagrożenia ludzi, mienia lub środowiska.1.10 oznacza sss…ecurity ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 16:35


Czy na opakowaniu kombinowanym zawierającym 10 opakowań wewnętrznych po 0,5 litra towaru niebezpiecznego o numerze UN 3082 pod suchym drzewem powinna zdychać ryba ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 17:27


Czy ratowanie ludzi poszkodowanych przez gryzonie wyłącza stosowanie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/10/29 18:27
Czy na cysternie z czystym argonem nalepka powinna mieć niebieskie tło ?Czy na zielonej nalepce butla powinna wznosić się z lewej strony ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/30 17:33
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/11/07 08:31


Chociaż tradycja sporządzania planów ochrony towarów niebezpiecznych klasy 1 jest dłuższa niż ADR 2005 i najsilniej zakorzeniona jest w wojsku,to życie pokazuje, że takie plany mają jednak swoje słabe strony
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/11/07 20:10
Hm... Wydaje mi się, że to plan nie zawiódł a cały system ochrony obiektów militarnych Najjaśniejszej! !
Zresztą podobnie jak w "naszych cysternach": "Tylny zderzak zabezpiecza cysternę przed uderzeniem od tyłu". Gdy ma walnąć to walnie! Do tego od tyłu! Zabezpiecza, ale raczej przed skutkami uderzenia od tyłu!
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/11/07 22:16


Ładnie to tak zasłaniać się przyczynami niezależnymi od siebie w sytuacji, kiedy samemu nakłada się kary na przewoźnika za winy popełnione przez nadawcę towarów niebezpiecznych ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/11/08 09:47
Jeżeli obsługujący są świadomi niebezpieczeństwa, to oznakowanie, które obowiązywało w czasie, gdy aktywność źródła była dwa razy większa, nie stwarza zagrożenia, ale organy i tak wiedzą swoje.Gdyby prowadzący musiał trzymać na biurku dowód rzeczowy przez cały czas trwania postępowania, to sprawa byłaby rozpatrzona piorunem ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2013/09/05 07:30
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/11/09 09:50


Łatwiej zbudować bombę atomową niż oznakować źródło promieniowania ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2013/09/05 07:35
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/11/10 11:46


Okradzionym kazano pilnować bezpieczeństwa i porządku publicznego a nie szafek w szatni, a z rozkazami przełożonych się nie dyskutuje. Złodziejom nie udało się ukraść planu ochrony, bo był dobrze chroniony czy planu nie sporządzono ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS