Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»
Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/07 12:43
Z instrukcji pakowania P141 wynika, że granaty RG-42, które są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0284, mogą być przewożone w skrzyni 4C1/Y.

Z opisu na skrzyni wynika, że oprócz granatów RG-42 wewnątrz skrzyni są przewożone zapalniki UZRGM, które są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0408.

Czy granaty mogą być pakowane razem z zapalnikami do jednej skrzyni, która jest oznakowana, jak na zdjęciach ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/07 15:05
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/08/07 22:01
Ano... Cygańskim targiem: "i tak i nie"... Na pewno śmigać mogą w jednej skrzynece, na co pozwala przepis M21, dot. pakowania razem. Natomiast biorąc pod uwagę postanowienia pod 5.1.4. - "5.1.4 Pakowanie razem
Jeżeli dwa lub więcej towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego, to taka sztuka przesyłki powinna być oznakowana i zaopatrzona w nalepki ostrzegawcze wymagane dla każdego materiału lub przedmiotu. W przypadku, gdy dla różnych towarów wymagana jest taka sama nalepka, wystarczające jest umieszczenie na opakowaniu zewnętrznym jednego jej egzemplarza."
No i 5.1.2.1. - "5.1.2.1 (a) Opakowanie zbiorcze powinno być: (i) oznakowane napisem „OPAKOWANIE ZBIORCZE”; oraz (ii) oznakowane numerem UN poprzedzonym literami „UN” i zaopatrzone
w nalepki wymagane pod 5.2.2 dla sztuk przesyłki, w odniesieniu do każdego towaru niebezpiecznego znajdującego się w opakowaniu zbiorczym, o ile nie są widoczne numery UN i nalepki wymagane dla wszystkich towarów niebezpiecznych zawartych w opakowaniu zbiorczym, z zastrzeżeniem przepisów 5.2.2.1.11. Jeżeli dla różnych sztuk przesyłki wymagany jest ten sam numer UN lub ta sama nalepka, to jednokrotne ich umieszczenie na opakowaniu zbiorczym uważa
się za wystarczające. Napis „OPAKOWANIE ZBIORCZE” powinien być dobrze widoczny i czytelny.
Powinien on być sporządzony w języku urzędowym państwa nadania, a także, jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, o ile umowy zawarte między zainteresowanymi państwami nie
stanowią inaczej."

Edytowany przez: Stach, w: 2011/08/07 22:17
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/07 23:41
Stachu, dobrze kombinowałeś, że granaty RG-42, które są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0284, oraz ich zapalniki UZRGM, które są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0408, mogą być zapakowane razem do jednej skrzyni, bo pozwala na przepis szczególny MP21.

Ale z tym oznakowaniem to już przesadziłeś. Chodzi o to, że zapalniki UZRGM są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0408, jeżeli są przewożone osobno. Jeżeli zapalniki UZRGM są zapakowane razem z granatami RG-42, to są towarem niebezpiecznym o numerze UN 0284. Świadczy o tym przepis ADR 2.2.1.1.8 zawierający glosariusz, z którego wynika, że

GRANATY, ręczne lub karabinowe z ładunkiem rozrywającym: UN 0284, UN 0285
Przedmioty przeznaczone do miotania ręcznego lub za pomocą wyrzutnika karabinowego. Mogą one zawierać środki inicjujące zaopatrzone w co najmniej dwa efektywne urządzenia zabezpieczające.


Pierwszym zabezpieczeniem zapalnika UZRGM jest zawleczka, a drugim – dźwignia.

RG-42 (z lewej) i F-1 (w środku) to już zabytki, ale podobnie jest z nowymi wynalazkami w tej dziedzinie, czyli RGZ-89 i RGO-88 (z prawej).

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/08 01:35
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/08/08 09:47
Kurde! Jasne! To samo głosił na jednym z seminariów bodajże w Słubicach, Zacny Norbert Prezes! Nawet przybył wtedy nie ze skrzynką a z karonikiem i wdzięcznie demonstrował!
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/08 10:29
W Dz.U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641 przepis 1.9.5.3.8 mówi, że

Jeżeli, w celu zmniejszenia zagrożeń, Umawiające się Strony stosują szczególne wymagania dotyczące przejazdu niektórych lub wszystkich pojazdów przez tunele, . dokonanie zgłoszenia przejazdu przed wjazdem do tunelu lub przejazd w konwoju eskortowanym przez pojazdy towarzyszące, to wymagania takie powinny być oficjalnie opublikowane i powszechnie dostępne.

Można zrozumieć, że niektóre państwa, np. Austria, stosują eskortowanie,

ale czyżby z tego powodu pojawiła się jakaś nowa kategoria tunelu, bo chyba nie chodzi o kolejowy Eurotunel ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/08 12:13
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/11 20:19

Jak widać posiadanie - podobno najlepszych - procedur nie jest tożsame z ich przestrzeganiem
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/11 20:34


W Polsce ze względu na brak elektrowni jądrowych musimy zadowolić się aferami z użyciem tradycyjnych towarów niebezpiecznych, choć niepodlegających ADR, a operacja transportowa odbywa się tradycyjnie pod znieczuleniem

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/11 21:31
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/08/11 21:27
Dobrze że obu gości nie zaklasyfikowano do "ludzi wybuchowych"... choć ilość alkoholu we krwi (lub odwrotnie)sugeruje skuteczne odczulenie... Skutecznego odczulacza zabrakło Janowi z Galicji onagdaj w Munchen na lotnisku... i przewoźnik odmówił przewozu "człowoieka wybuchowego niedostatecznie odczulonego"...
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/12 03:37


Ponieważ jak nie wiadomo co robić, to najlepiej zrobić kontrolę, dlatego można spodziewać się kompleksowej nagonki na użytkowników NO oraz obsługujące je osoby pod kątem spełniania wymagań rozporządzeń opublikowanych w Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1335.Należy spodziewać się zwłaszcza pytań o złącza awaryjnego rozłączania, które muszą być stosowane w przypadku przeładunku nie tylko materiałów żrących, takich jak nitroza, która jest towarem niebezpiecznym o numerze UN 1796.

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/12 08:08
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/13 09:23


Jaki rodzaj zagrożenia właściwego dla towarów niebezpiecznych, o którym mowa w ustawie (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.):
   a) emisja gazu

   b) łatwopalność

   c) toksyczność

   d) zaraźliwość

   e) korozyjność

może stwarzać podkreślony organ, którego pojazdy decyzją wojewody mogą poruszać się pomimo ograniczenia ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/10/29 20:59
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/13 10:18


Czy organ naruszył prawo, bo przepis ustawy z 02-09-2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) mówi, że

Art. 3.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.


Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/17 12:07
Może widok zjazdu z Mysłowic na autostradę A4 w kierunku Katowic pomoże niektórym uwierzyć w siłę odśrodkową, której moc 16-08-2011 nieoczekiwanie objawiła się kierowcy cysterny z argonem.Kierowca o tym wydarzeniu już nie opowie... Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/19 00:38
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/21 12:26
Przykład właściwego zachowania z zakresu „security” pomimo ewidentnego braku planu ochronyMoże właściwe zachowanie wynikło z tego, że MPK nie musi posiadać planu ochrony, więc w sytuacji realnego zagrożenia kierowca postąpił zgodnie z logiką, a nie próbował odnaleźć w pamięci odpowiednią procedurę ?A jeżeli ktoś musi mieć plan, to najlepiej, aby nie był on zbyt skomplikowany

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/21 12:40
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/22 11:20
Kierowca-twardziel,czy ktoś mu powiedział, że laski lecą na kabriolety ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/26 14:49


Prawdopodobnie znaleziono fiolki z czerwonym paskiem stanowiące część wyposażenia PCHR-54M.A gdyby znaleziono pudełko z napisem np. „Bomba termojądrowa” to doszłoby do ewakuacji mieszkańców województwa śląskiego, czy ktoś wcześniej poszedłby po rozum do głowy ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/08/27 09:25


Ale nie ma co dziwić się przesadnej reakcji w Świętochłowicach na widok fiolki z napisem „Sarin”, bo jak w roku 1995 sekta Najwyższa Prawda rozpyliła sarin w tokijskim metrze, to kilkanaście osób tego nie przeżyło, a porażonych było kilka tysięcy.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/01 22:17


Zanim ktoś powie, że w Polsce coś takiego nie mogłoby się zdarzyć, niech sobie zobaczy, jak brom jest oferowany do sprzedażyGod save the Poland !

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2013/09/05 07:19
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/03 12:35


Płonie rafineria. Kilka jednostek Państwowej Straży Pożarnej bezradnie patrzy na buchające płomienie i eksplozje nie będąc nawet w stanie zbliżyć się do pożaru. W pewnym momencie oczy wszystkich zwracają się na pojazd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cigacicach. 30-to letni Star mija linię jednostek PSP, taranuje ogrodzenie, w końcu zwalnia. Ochotnicy wypadają z pojazdu, błyskawiczne rozwinięcie, podają pianę po całości, pożar opanowany.

Starosta po przekazaniu gratulacji przechodzi do konkretów:
- Panowie, jak mogę się wam odwdzięczyć za tę akcję, jest coś czego potrzebujecie w jednostce?

Naczelnik OSP drapiąc się w głowę:
- Noo, w pierwszej kolejności to przydałoby się zrobić hamulce w Starze...

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/11/27 11:57
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/03 13:25
Dobre!!!
Lecz w przywołanych przez Darka Cigacicach ( ) zacna formacja rycerzy św. Floriana nie funkcjonuje
Zdarzały się pod koniec ubiegłego tysiąclecia darowizny tzw. "majątku nietrwałego" na rzez wspomnianych wyżej formacji, które później własnym sumptem druhowie OSP przerabiali na pojazdy samochodowo-operacyjno-podobne... i wierzcie mi! To jeździło!!!
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/03 13:52
Może nie działają, bo starosta nie dał im obiecanych pieniędzy na naprawę hamulców w Starze ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/03 14:10
Nie, no ten "starek-25" wyżej zamieszczony to bardzo, bardzo, bardzo głęboki PRL! Ostatnie egzemplarze wersji GBAM 2/8+8 spotkać można tylko w muzeach czy izbach pamięci. Dziś druhowie OSP śmigają "reniami","fordkami","skakankami" i "merolkami"... fakt, że leciwymi bo otrzymanymi w darach od tzw. "odpowiedników zachodnich"
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/04 12:02
Przepis ADR 4.1.1.2 mówi, że

Części opakowań, łącznie z DPPL i dużymi opakowaniami, które bezpośrednio stykają się z materiałami niebezpiecznymi:
 • (a) nie powinny być podatne na oddziaływanie tych materiałów prowadzące do ich zniszczenia lub znacznego osłabienia;

 • (b) nie powinny powodować niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaływać katalitycznie na te materiały lub reagować z nimi; i

 • (c) nie powinny dopuszczać do przesiąkania towarów niebezpiecznych, mogącego w normalnych warunkach przewozu stworzyć zagrożenie.

W razie potrzeby, części opakowań powinny być pokryte odpowiednią wykładziną lub poddane odpowiedniej obróbce.
Powyżej przykład niespełnienia wymagań tego przepisu. Ciekawe, czy mądrala, który stwierdzi, że to nie jest towar niebezpieczny, przeżyłby chwilę, kiedy zawartość opakowania uzewnętrzniłaby się ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/17 17:53
Na autostradzie A4 w okolicy Kątów Wrocławskich przewróciła się ciężarówka, która przewoziła granaty i amunicję - ustaliła dziennikarka RMF FM Barbara Zielińska. Ranna została jedna osoba. Na miejsce wypadku jadą już saperzy z Krakowa. Od Legnicy w kierunku Wrocławia utworzył się korek o długości prawie 20 kilometrów.Uderzenie było tak silne, że z samochodu odpadły nalepki ostrzegawcze ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/17 18:05
Hm... A może był to przewóz z zastosowaniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt. 2) jeszcze nam panującej ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/17 18:59
Stachu, ze wspomnianego przez Ciebie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych wynika, że dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych pojazdami będącymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na warunkach i w trybie określonych odrębnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych względami obronności państwa lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wątpię, aby cały ten szpej był wieziony do Wrocławia, aby zapewnić spokojny przebieg obrad głównych księgowych państw członkowskich UE przed natarczywością związkowców.

Raczej chodzi o to, że wojskowe osoby odpowiedzialne wolą czerpać wiedzę o wymaganiach ADR z 5 stron "Instrukcji wojskowego ruchu drogowego” (DD/4.4.4(A)) niż z 1000 stronicowego załącznika do Dziennika Ustaw.

Zwróć uwagę na brak konsekwencji w działaniu, bo komuś chciało się powiesić tablicę pomarańczową, ale już nie chciało się włożyć do istniejacych kieszeni nalepek w podobnym kolorze.Za to przybyli na miejsce zdarzenia saperzy wykazali się nadgorliwością w oznakowaniu pojazdu, chociaż to właśnie oni mogą korzystać z dobrodziejstwa wyłączenia, o którym mowa pod 1.1.3.1 (d). Oby podczas służby spotykały ich pomyłki tylko takiego rodzaju.

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/09/17 19:26
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/17 20:11
No! Oby!
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/18 12:21


Jak wytłumaczyć kierowcy, że na przejeździe kolejowym nie ma pierwszeństwa nawet, jak jest po prawej stronie ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/18 18:07
Hm... Widocznie się w tę "prawą zapatrzył"... albo uwierzył w możliwości "renusi", że w chwilach krytycznych kop prawą nogą w pedał doda jej jeszcze kilka koników i wspomniana skok jakowyś wykona?

Edytowany przez: Stach, w: 2011/09/18 18:22
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/09/18 18:22
2011/09/17, komentując kolor pojazdów i rozsypane "krzynki", Dariusz napisał:
"Za to przybyli na miejsce zdarzenia saperzy wykazali się nadgorliwością w oznakowaniu pojazdu, chociaż to właśnie oni mogą korzystać z dobrodziejstwa wyłączenia, o którym mowa pod 1.1.3.1 (d). Oby podczas służby spotykały ich pomyłki tylko takiego rodzaju."
Przyznam się, że zgrzytnąłem posiadanymi jeszcze zębami i wycedziłem: Dlaczego do spraw krajowych - do tego prawdopodobnie niejawnych, Daro ADR mi tu miesza?
Ale okazuje się, że MA RACJĘ! Art. 5 naszej panującej jeszcze ustawy w ust. 1 pkt. 3) mówi o katastrofach lub klęskach żywiołowych, do których jednak opisywanego zdarzenia - biorąc pod uwagę definicje wspomnianych wyżej zdarzeń, nie można zaliczyć. Dlatego zastosowanie ma faktycznie pkt. 4) - w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR. No i cytowany wyżej przez Darka 1.1.3.1 (d) mówi, iż: (...)- przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku, gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone (...).
Ave Darius!

Edytowany przez: Stach, w: 2011/09/18 18:24
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/09/25 14:00


Są autorzy, którzy uważają, że na cysternach paliwowych ryba może być tomacie, bo w przepisie ADR 5.2.1.8.3 nie piszeo kolorze obwódki.Czy w takim razie na cysternie znak materiału zagrażającego środowisku nie może tak wyglądać,bo w tym samym przepisie ADR nie pisze po której stronie drzewa ma zdychać ryba ?

Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/09/25 17:04
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS