Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»
Odp:fotoprzestroga
Stach - 2011/06/22 20:53
No to zacznę od: "6.8.2.5.1 Każda cysterna powinna być zaopatrzona w metalową tabliczkę, odporną na korozję, trwale przymocowaną do cysterny w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli. Powinna ona zawierać, co najmniej poniższe dane naniesione przez stemplowanie lub w inny podobny sposób. Dane te mogą być umieszczone bezpośrednio na ściankach samego zbiornika, jeżeli ścianki są tak wzmocnione, że wytrzymałość zbiornika nie będzie zmniejszona (...)" Nie wiem czy te "motylki" trwale przymocowują... cokolwiek.
Następnie może: "6.8.3.5.2 Na cysternach przeznaczonych do przewozu tylko jednego materiału:
- prawidłowa nazwa przewozowa gazu, a ponadto dla gazów sklasyfikowanych jako i.n.o. - nazwa techniczna (...)"
Później: "6.8.3.5.4 Na cysternach przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych:
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze.
6.8.3.5.5 Na zbiornikach zaopatrzonych w izolację cieplną:
- napis „izolacja cieplna” lub „izolacja cieplna próżniowa”
No i : "6.8.3.5.6 W uzupełnieniu wymagań podanych pod 6.8.2.5.2, powinny być umieszczone następujące
dane na tabliczce lub na samej cysternie:
(d) dla zbiorników wyposażonych w izolację cieplną:
- napis „izolacja cieplna” (lub „izolacja cieplna próżniowa", w języku urzędowym kraju, w którym zbiornik jest rejestrowany, a jeżeli język ten nie jest językiem angielskim, francuskim lub niemieckim, to także w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, o ile umowy zawarte miedzy państwami
uczestniczącymi w przewozie nie stanowią inaczej."

Edytowany przez: Stach, w: 2011/06/22 20:54

Edytowany przez: Stach, w: 2011/06/22 20:54

Edytowany przez: Stach, w: 2011/06/22 20:56
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:fotoprzestroga
Dariusz Polak - 2011/06/23 00:03
Dariusz Polak napisał:
To, co jest potrzebne do odpowiedzi na pytanie, jest na poprzednim zdjęciu
Na pierwszym zdjęciu „tlenionej beczułki” jest:

 • „Messer Group Romania”, czyli nazwa właściciela lub użytkownika,

 • „Masã proprie 8100 Kg”, czyli masa własna, oraz

 • „Masã maxim total autorizatã 33000 Kg”, czyli największa dopuszczalna masa.

 • Są to dane, które zgodnie przepisem ADR 6.8.2.5.2 mogą być naniesione na samym pojeździe-cysternie, czyli na naczepie-cysternie.

  Na pierwszym zdjęciu „tlenionej blondynki” widać ponadto „OXIGEN Lichid refrigerat 22039 kg”, czyli prawidłową nazwę przewozową UN 1073 po rumuńsku, uzupełnioną wartością maksymalnie dopuszczalnej ładowności w kg dla tego gazu. Są to dane, które mogą być umieszczone na ściankach zbiornika, co wynika z przepisu ADR 6.8.3.5.1

  Wreszcie na pierwszym zdjęciu „tlenionej beczułki” jest także:

 • „Cod semicisternã R5,2BN”, czyli kod cysterny,

 • „Temperatura minimã permisã -196ºC”, czyli minimalna dopuszczalna temperatura napełniania.

 • Są to dane, które zgodnie przepisem ADR 6.8.3.5.6 mogą być umieszczone na samej cysternie.

  Na drugim zdjęciu „tlenionej beczułki” w okolicy podpór naczepy widać tabliczkę, na której mogą być zamieszczone pozostałe dane, o których pisze Stach.

  Zatem o co chodzi ?

  Jeżeli cysterna będzie napełniana do osiągnięcia największej dopuszczalnej masy, czyli 33000 kg, to dojdzie do niebezpiecznego przepełnienia cysterny, bo masa ładunku 33000-8100=24900 kg przekroczy wtedy o 2861 kg dopuszczalną ładowność dla UN 1073.

  Niestety, ADR nie wymaga korelowania wartości największej dopuszczalnej masy z wartością dopuszczalnej ładowności dla danego gazu.
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/23 14:29
  Co racja, to racja... do tego tzw. "święta". Do "rozebrania tekstów zamieszczonych na tlenionej beczułce", trzeba być lingwistą jakimś... "cy cóś"... Do tego przy moich dioptriach na patrzałkach wmieszałbym jeszcze w temat "kogoś od zdrowia", bo "darkowe permisa" odczytałem jako "penisa" ... i do tego ta tamperaura! Brrrrrrrrrrrrr!

  Edytowany przez: Stach, w: 2011/06/23 14:47
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/25 09:08
  Podczas wakacji auta o masie powyżej 12 ton muszą zjechać na parking między godziną 18 a 22 w piątek, 8 a 14 w soboty i 8 a 22 - w niedzielę.

  A co zrobić, jeżeli nie ma parkingu albo parking jest, ale nie ma na nim miejsca ?  Można tak  albo można jeździć na pomarańczowych blachach, ale trzeba mieć uzasadniony powód do ich założenia

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/06/25 17:53
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/25 19:48
  Opakowania do przewozu towarów niebezpiecznych muszą być certyfikowane,  bo niektórych producentów ponosi fantazja
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/25 23:07
  Hm... wg ADR 2009 - jeszcze nam panującego, na wyłączeniu tzw. "LQ" opakowania nie muszą być certyfikowane, ale kanisterki muszą mieć wieczko zdejmowalne... Ciekawe, czy "przeszłyby te z "płaszczykiem otwieralnym"...
  Z drugiej jednak strony, "targając" UN 1170 na "potrzeby własne" w takimżesz kanisterku, w opakowaniach handlowych... limitów przewożonych czepiali by się chyba tylko celnicy...
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/26 09:14
  Przepis ADR 4.1.1.3 mówi, że o ile inne przepisy ADR nie stanowią inaczej, każde opakowanie, łącznie z DPPL i dużymi opakowaniami, z wyjątkiem opakowań wewnętrznych, powinno być zgodne z typem konstrukcji zbadanym z wynikiem pozytywnym zgodnie z odpowiednimi wymaganiami podanymi pod 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 lub 6.6.5. Opakowania, dla których takie badanie nie jest wymagane, wymienione są pod 6.1.1.3.

  Z przepisu ADR 1.1.3.3 (a) wynika, że przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, w związku z wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo, o którym mowa, może być przewożone w przeznaczonych do tego celu zbiornikach przenośnych (np. w kanistrach). W zbiornikach przenośnych dopuszcza się przewóz najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. Oznacza to, że kanister lub kanistry, w którym przewozi się paliwo w ilości nieprzekraczającej 60 litrów nie muszą być certyfikowane zgodnie z ADR ani nie muszą mieć „wieczka zdejmowalnego”, o którym pisze Stach nawiązując do przepisu ADR 3.4.4 (a) tiret druga.

  Nie oznacza to, że kanistry nie muszą spełniać żadnych wymagań, bo oprócz ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, która każe stosować ADR, jest także ustawa z 25-02-2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322), której przepis mówi, że

  Art. 22
  1. Opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu:
  1) powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy; wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli w stosunku do opakowań są wymagane szczególne techniczne środki bezpieczeństwa;
  2) powinny być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiających tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku oddziaływania zawartości na materiał opakowania;
  3) powinny zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji;
  4) w przypadku opakowań z zamknięciami wielokrotnego użytku — powinny one gwarantować zachowanie szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w warunkach normalnej eksploatacji;
  5) w przypadku opakowań, które zawierają mieszaniny niebezpieczne przeznaczone do sprzedaży dla konsumentów, nie mogą one mieć:
  a) kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd,
  b) wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub pasz, leków lub kosmetyków.
  2. Spełnienie przez opakowania transportowe wymagań określonych w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3.
  W razie czego certyfikat opakowania może pomóc w udowodnieniu zastosowania opakowania odpowiedniego do zawartości,  jednak nadmierne oznakowanie może przynieść odwrotny skutek

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/06/26 13:43
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/26 11:46
  No!
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/28 11:09
  Abstrahując od tego, że na zdjęciu widać cysternę kolejową, a nie drogową,  źle się dzieje w państwie polskim, jeżeli organy karzą za odlepiony róg nalepki, a jednocześnie wpuszczają do Lublina cysternę przewożącą UN 1005 z takim kompletem nalepek
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/28 14:18
  Ogólnie te beczułki kiepsko wyglądają.... Z jednej nawet "płaszczyk" prawie spadł... i to torowisko jakieś takie.... Prawdopodobnie cały ten eszelon czeka na spawcza z palnikiem...
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/28 14:48
  Żarty się was, mości Stanisławie, trzymają, bo:
  • literki są krzywe z tego powodu, że to nie łacina, ale ukraińska cyrylica;

  • płaszczyk częściowo nie odpadł, tylko to stosowana w przypadku cystern do gazów skroplonych osłona przeciwsłoneczna, która nie może przykrywać więcej niż połowę grzbietu beczki;

  • torowisko zarośnięte z tego powodu, że to Lublin, czyli zielone płuco Polski;

  • w przypadku cysterny z amoniakiem im dalej z palnikiem tym lepiej.

  Powiększ sobie, waszmość, obrazek i zastanów się, czy na UN 1005 jest - lub mógł być - wymagany taki zestaw nalepek
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/28 21:05
  No, jeżeli jest tak jak piszesz, to nieźle "bronimy kresów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej"... i całej tzw. "wspólnoty europejskiej"...
  Nie znam przepisów RID, ale czy w przypadku sytuacji- jak na załączonym obrazku, nie powinny zadziałać przepisy o towarach dużego ryzyka, podobnie jak w przewozach drogowych?
  Pomijam już tę "radosną twórczość nalepkową"...
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/28 21:56
  Czy to jest ADR, czy to jest RID, czy – jak w tym przypadku - Załącznik 2 do SMGS, na cysternie z UN 1005 nie może znajdować się jednocześnie zielona nalepka nr 2 dotycząca gazu niepalnego nietrującego oraz biała nalepka nr 6.1 dotycząca materiału trującego.
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/06/28 22:37
  Czepiłeś się tych naplepk jak... no! Tu gra idzie o "kresy wschodnie Najjaśniejszej"!!! Jeszcze parę takich beczułek nam przepchną czy podepchną i pierwszą stolicę PRL-u nam zdmuchnie Aż chce się powtórzyć za Sienkiewiczem: "Mości pułkowniku! Nieprzyjaciel(skie)... tu bym poprawił: źle oznakowane - jako Polak rzecze, wogóle pordzewiałe machiny jakoweś nam tu z Krymu ciągną! A ty się nie zrywasz??? Na koń nie siadasz??? Za szablę nie chwytasz???" Gdzie nasi "wojowie" na stanicach schodnich? I dlatego to pytanko w sprawie TDR-ów, w ujęciu RID-owskim...

  Edytowany przez: Stach, w: 2011/06/28 22:38
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/06/29 12:11
  55 lat później...

  Kontrolowany, pamiętaj !  Nie utrudniaj życia odwołaniem, poddaj się karze dobrowolnie,  bo jeśli ktoś podnosi rękę na władzę, to ręka jest mu odjęta

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/07/03 11:11
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/18 12:38

  Są sztuki, które aż skręca, że nie mają swojego UeNa
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/21 09:23
  Ponieważ UN 1327 nie podlega ADR,

  dlatego może wystawać nie tylko z butów ?
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/26 14:57


  Aż strach pomysleć, ile materiału wybuchowego można by takiej wszczepić,  aby nie wzbudzić podejrzeń kontrolujących na lotniskach  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/07/26 15:03
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/07/26 19:25
  Daro! Niemożliwy jesteś!
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/27 11:11


  Czy z powodu kradzieży elementów wyposażenia awaryjnego w celu użycia niezgodnie z przeznaczeniem  stojące znaki ostrzegawcze, takie jak pachołki,  nie powinny być także objęte ochroną zgodnie z wymaganiami działu 1.10 ADR ?
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/30 09:38
  Przy takim procedowaniu nad ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych jak 28-07-2011 prawdopodobnie przeszłaby także poprawka o obowiązku pakowania ciekłych materiałów trujących w opakowania, których wygląd nie budzi wątpliwości co do zawartości do tego stopnia, że umieszczenie nalepki ostrzegawczej staje się zbędne.  A przy okazji rozwiązałoby się problem odpadów szklanych

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/07/30 09:42
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/07/30 11:30
  Na szczęście nie "naszym wybrańcom" o pakowaniu farfocli decydować!
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/07/31 11:56
  W Dz.U. z 29-07-2011 r. Nr 156, poz. 932 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

  W załączniku do rozporządzenia zostały podane formy dozoru technicznego i terminy badań specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych dla m.in. cystern odejmowalnych (zbiorników kontenerowych)  Pomijając, że cysterny odejmowalne to jakby coś innego niż zbiorniki kontenerowe, to czy nie będzie przeszkodą fakt, że jakoś tak się przyjęło na świecie i w Polsce, że kontenery zbiornikowe bada się co 5 lat i co 2,5 roku, o czym pisze m.in. w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06-08-2002 w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynności oraz kontroli stanu kontenerów (Dz.U. Nr 169, poz. 1388)?

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/07/31 13:00
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/08/02 10:43
  Jeżeli pojazdy-cysterny przewożące materiały zagrażajace środowisku muszą być dekorowane "zdechłą rybą pod suchym drzewem", to może zmienić postać znaku w przepisie 5.2.1.8.3 ?  Kto przeciw ? Nie widzę
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/08/02 15:52
  Hm... Podejrzewam, że "aptekarze" podczas kontroli musieli by zliczać kamienie i gałązki, nie mówiąc o pomiarze grubości leżącego pnia... Pozostańmy przy tym "okaleczonym kręgowcu"...

  Wracając do Twego wpisu dotyczącego czsookresów badań cystern odejmowalnych i "zbiorników kontenerowych" - u nas to kontener-cysterna, to nie zastanawia Cię ta "wyliczanka iloczynu nadciśnienia i pojemności"? Może po prostu Pan Minister uznał, że nie wszystkie kontenery-cysterny, są "specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym"?
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/08/02 20:59
  Stachu, nie wierzę, że masz coś przeciwko Wandzie spod znaku Ryb, która leży na lewym brzegu potoku

  A wracając do terminów badań cystern odejmowalnych i zbiorników kontenerowych…

  „Cysterna odejmowalna” i „zbiornik kontenerowy” (kontener-cysterna ? cysterna przenośna ?) nie są synonimami, o czym świadczą chociażby definicje w przepisie ADR 1.2.1.

  Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, są urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, jeżeli iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm³, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bara, co wynika z § 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia Rady Ministrów z 16-07-2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.). Zgodnie z lp. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15-07-2011 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 932) takie zbiorniki powinny być badane co 6 lat i co 3 lata.

  Jednak pojęcie „zbiorniki kontenerowe” obejmuje także zbiorniki kontenerów-cystern typu IMO 0,
   wykonanych ze stali nierdzewnej,

   o pojemności od 12 do 26,6 m³ (swap-body od 30 do 35 m³,

   o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 4 bary,

   do przewozu wina, soków owocowych i olejów roślinnych,

  które podlegają konwencji CSC, a więc z tego powodu powinny być badane co 5 lat i co 2,5 roku, co wynika z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06-08-2002 w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynności oraz kontroli stanu kontenerów (Dz.U. Nr 169, poz. 1388).

  Oznacza to oczywistą sprzeczność dotyczącą częstotliwości badań kontenerów-cystern typu IMO 0.

  Oczywiście Minister Infrastruktury sam tego nie wymyślił, tylko podpisał rozporządzenia, które podsunął mu jego specjalistyczny organ dozoru technicznego. Specjalistyczny organ dozoru technicznego zapomniał zaś, że na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06-08-2002 w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynności oraz kontroli stanu kontenerów (Dz.U. Nr 169, poz. 1388) jest upoważniony do wykonywania badań zbiorników ciśnieniowych w kontenerach zbiornikowych, którymi są IMO 0, co 5 lat i co 2,5 roku.

  Byłoby dobrze, gdyby specjalistyczny organ dozoru technicznego nauczył się dostrzegać takie niuanse zanim zacznie egzaminować doradców
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Stach - 2011/08/02 21:41
  No! To mi faktycznie wyjaśniłeś niuanse "branży cysternowej", w której to organ namieszał tak, że zarządzający branżą będzie msiał poprawić tę "oczywistą oczywistość" wydając kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie, które zmieniało rozporządzenie, itd....
  Wracając do owej Wandy, oczywiście zauważyłem "boskie kamienne niewieście kształty" lecz pomny dumy "Galicjoków" nie śmiałem sugerować, iż ten strumyczek to Wisła! To i nieboga owa Wandą Ci być nie może... Przecież rzuciła się w tzw. odmęty w Krakowie...
  Podpowiesz jak można wkleić fotkę na tym forum, wdzięcznie obrazując przedmiot dysputy? Obiecuję nie obrażać uczuć inych!
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/08/03 08:05
  Aby zamieścić zdjęcie na tym forum trzeba:
   1. mieć zdjęcie;

   2. założyć sobie konto w jakimś internetowym serwisie zdjęciowym i umieścić w nim zdjęcie;

   3. wkleić zdjęcie za pomocą polecenia Img, którego składnię można znaleźć w zakładce Pomoc, umieszczając link do tego zdjęcia w internetowym serwisie zdjęciowym

  Internetowy serwis zdjęciowy można znaleźć szukając np. zamieszczanie zdjęć w internecie
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/08/03 09:05
  Czy kategoria tunelu może zmieniać się w ciągu doby?

  Przepis ADR 1.9.5.1 przewiduje taką możliwość, a przykładem takiego tunelu jest np. szwedzki Södra Länken-tunneln, który między 7 a 19 ma kategorię B, zaś w pozostałych godzinach – kategorię A. Tylko nie wiadomo, jak to oznakować ?

  Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2011/08/03 10:01
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  Odp:fotoprzestroga
  Dariusz Polak - 2011/08/05 11:25


  Co tu jest grane ?
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

  ««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

  BEZPŁATNY BIULETYN

  Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
  Imię:
  Email:


  LOGOWANIE


  Nie pamiętam hasła!
  Konto? Zarejestruj mnie!

  WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

  forumtransportu.jpg
  © 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS