Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

czy potrzebne uprawnienia adr?
Monka - 2009/08/12 15:21
skoro przewozimy na potrzeby firmy 3 butle z gazami technicznymi (do spawania)? są to butle z acetylenem, tlenem oraz propan butanem (rzadziej). Czy samochód ma być oblepiony nalepkami adr?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/08/12 15:58
Witam!
"1.1.3.1 Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych.Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:
(c) przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i utrzymaniem urządzeń, w ilościach nie większych niŜ 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6. Należy zastosować środki
zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.
Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji nie podlega niniejszemu
wyłączeniu;(...)"
Zgodnie z tabelą 1.1.3.6, acetylen, tlen, tzw. "propan-butan" mieszczą się w kategorii transportowej 3, czyli bez tablic można tego przewieźć do 333 litrów. Pamiętać należy, że do obliczeń przyjmuje się pojemność nominalną naczyń, butli, w których jest to przewożone.
Pozdrawiam! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Monka - 2009/08/12 16:24
dobra. Czyli nasz kierowca nie musi mieć uprawnień adr, ponieważ przewozimy butle na teren budowy.
A samochód mam obklejać pomarańczowymi naklejkami?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/08/13 10:38
Tak jest. w tym przypadku przewozy takie nie podlegają przepisom ADR
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
geronimo - 2009/10/20 22:30
Ale dokument przewozowy powinien być wypisany mimo że jedzie na 1.1.3.6?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/10/22 18:20
Ano, dokument winien być:
"1.1.3.6.2 Jeżeli ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w jednostce transportowej nie
przekracza ilości podanych w kolumnie (3) tabeli 1.1.3.6.3 dla danej kategorii transportowej
(w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewożone w jednostce transportowej należą do tej samej kategorii transportowej) lub ilość ta nie przekracza ilości obliczonej zgodnie z 1.1.3.6.4 (w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewożone w jednostce transportowej należą do różnych kategorii transportowych), to towary te mogą być przewożone w sztukach przesyłki w jednej jednostce transportowej bez stosowania następujących przepisów:
- działu 1.10, z wyjątkiem materiałów i przedmiotów klasy 1, podklasy 1.4, o numerach UN: 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500;
- działu 5.3;
- rozdziału 5.4.3;
- działu 7.2, z wyjątkiem: V5 i V8 z rozdziału 7.2.4;
- CV1 z rozdziału 7.5.11;
- części 8, z wyjątkiem: 8.1.2.1(a),
8.1.4.2 do 8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
działu 8.4,(...)"
Ten 8.1.2.1(a)- który ma zastosowanie przy zwolnieniach 1.1.3.6:
"8.1.2.1 Poza dokumentami wymaganymi na podstawie innych przepisów, w jednostce transportowej
powinny być przewożone następujące dokumenty:
(a) dokument przewozowy określony pod 5.4.1, obejmujący wszystkie przewożone towary
niebezpieczne oraz, jeŜeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera określony
pod 5.4.2;"
Poprzednia wersja ADR-u 2007 wymagała jeszcze wpisu do dokumentu przewozowego: "Przewóz nie przekracza ilości podanych pod 1.1.3.6". Aktualnie już się tego nie wymaga, ale nadawcy - ku uciesze przewoźników i tak wpisują: "Przewóz na zwolnieniu 1.1.3.6", co "daje jasność kierowcy i organom kontrolnym".
Pozdrowionka! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Dariusz Polak - 2009/10/23 12:42
Z przepisu ADR 1.1.3.1 (c) wynika, że przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu nawet 9 butli zawierających po 10 kg acetylenu rozpuszczonego oraz 18 butli z tlenem sprężonym o pojemności 40 litrów każda, jeżeli przez jest on wykonywany przez przedsiębiorstwo jako działalność pomocnicza wobec ich zasadniczej działalności.

Skoro przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do tego przypadku, to – między innymi - nie ma zastosowania:
    przepis ADR 5.2.1 dotyczący oznakowania sztuki przesyłki
    przepis ADR 5.3.2 dotyczący oznakowania pojazdu
    przepis ADR 8.1.2 dotyczący dokumentów, które powinny być przewożone w jednostce transportowej
    przepis ADR 8.1.4 dotyczący gaśnic
    przepis ADR 8.2.1 dotyczący szkolenia kierowców
i wiele innych
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
geronimo - 2009/10/25 20:11
Na moje to jest tak: w tym przypadku nie potrzeba żadnych dokumentów, naklejek, uprawnień i dodatkowego wyposażenia ale jeśli byłby to "zwykły" transport to dokument trzeba wypisać i pamiętac o reszcie
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/10/26 17:22
Serwusik!
Reasumując:
Jeśli transportował będziesz w sposób opisany poniżej przez Pana Darka - nie musisz mieć żadnych dokumentów przewozowych związanych z ADR-em, nalepek ("naklejek"), tablic pomarańczowych, itp.
Jeśli będziesz to przewoził na zwolnieniu 1.1.3.6 - musi być dokument przewozowy - wypisany zgodnie z ADR-em, sztuki przesyłki - czyli butle, muszą być zaopatrzone we właściwe nalepki, nr UN, certyfikat badań butli. Samochód nie musi być oznakowany tablicami pomarańczowymi.
Pozdrowionka! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
geronimo - 2009/10/26 22:38
Jeszcze jedno pytanko: powiedz mi jeszcze tylko jak mam udowdnić że przewożone butle z gazem lub kanistry z paliwem (dla sprzętu budowlanego np. koparek) to jest w ramach dostawy na teren budowy? Czy nie muszę i tak wypisać dokumentu przewozowego i "doposażyć" auto w gaśnicę? Oczywiście jest wypis że "transport na potrzeby własne"

Edytowany przez: geronimo, w: 2009/10/26 22:47
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/10/27 09:43
Witam!
Przewożąc towary niebezpieczne na tzw. "wyłączeniu 1.1.3.1." nie jest wymagana żadna dokumentacja wynikająca z przepisów ADR. Jeżeli jest to transport realizowany przez firmę, to zapewne kierowcy realizują różne przewozy w oparciu o listy przewozowe i wtedy można - przewożąc butle i kanistry, w rubryce "uwagi"wpisać zwrot: "Przewóz na zasadach 1.1.3.1.(c)ADR". To tak dla "spokojności kierowcy i ewentualnego kontrolującego". Żaden przepis w RP nie wymaga takich zapisów... Na pewno kierowca powinien się orientować co wiezie i na jakich zasadach. Co do gaśnic, to w tym przypadku wymagana jest tylko 1 gaśnica, np. proszkowa 2 kg - GP 2X ABC. Wymóg taki wynika z:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
  14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;
Pozdrowionka! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
geronimo - 2009/10/29 23:14
Dzieki Stachu,
Czyli rozumiem ze wypis "transport na potrzeby wlasne" praktycznie "zalatwia" sprawe, kierowcy nie maja zadnych dokumentow przewozowych - czy musza miec jakis dowod wydania towaru np. WZ na butle lub paliwo? a co jak niewykorzystane paliwo wraca na "baze" i nastepnego dnia lub pozniej jest zawozone na inna budowe?
pozdr,
Pawel
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
Stach - 2009/10/30 09:46
Szacuneczek!
Cały czas "trujemy" o dokumentach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Na tym wyłączeniu z pod przepisów ADR - 1.1.3.1., żadne z nich nie obowiązują co nie oznacza, że kierowca nie może mieć dokumentów przewozowych wynikających z innych przepisów, np. polecenie wyjazdu, kwity magazynowe, kartę drogową, protokoły zdawczo-odbiorcze, itp. Przy zwrotach paliwa z budów na bazę i następnego dnia "wyśmiaguje" na inną budowę, zasady są takie same!
Najlepszego! Stach.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:czy potrzebne uprawnienia adr?
geronimo - 2009/10/30 10:09
Podziekowal!
pozdr,
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS