Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Praktyka TDT Drukuj Email
01.10.2018.

W związku z postępowaniem skargowym odnośnie praktyki TDT w zakresie wymagania spełnienia specjalnych warunków wobec cystern „ADR”  używanych do przewozu towarów niebezpiecznych prosimy wszystkich, którzy spotkali się z utrudnieniami w tym zakresie o kontakt z redakcją  - mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 
Odzyskaj Pieniądze z Tytułu Kar za przeważenie nacisków na osie! Drukuj Email
29.09.2018.
Przekazujemy informcję o inicjatywie m/d/r/k w zakresie odzyskiwania kar z tytułu przekroczeń naciski na osie.

Szanowni Państwo

Od 2012 roku walczymy o uznanie, że Polska jest zobowiązana do uznawania nacisku na osie w wysokości 11.5 ton na wszystkich drogach służących do przewozu towaru.
Złożyliśmy w tym celu w imieniu jednego z naszych klientów skargę do Komisji Europejskiej, która stała się podstawą procesu przed Trybunałem. 
W ramach tego postępowania wystąpiono o stanowisko Rzecznika Generalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W dniu 26 września br sędzia Yves Bot przyznał rację Komisji Europejskiej w toczącym się postępowaniu o naruszenie przez Rzeczpospolitą Polskę prawa unijnego gwarantującego swobodny ruch pojazdów ciężarowych o nacisku na oś do 11.5 tony. 
Postępowanie przed Trybunałem nie zakończyło się jeszcze, ale dotychczas nie zdarzyło się, by trybunał zaprzeczył stanowisku rzecznika.
Oznacza to, że jest przesądzonym iż uznano, że Polska złamała prawo a zatem wszelkie kary za przeważenie nacisków na osie nie wyższych niż 11.5 tony są bezprawne.
Proponujemy zatem powierzenie nam odzyskania Waszych pieniędzy nałożonych na Was w ciągu ostatnich 10 lat z tytułu nacisków na osie.
Podejmiemy się zadania bez żadnych wstępnych kosztów.
Jeśli chcecie Państwo odzyskać zapłacone kary prosimy o skontaktowanie się z nami i przekazanie skanu ostatniej decyzji i dowodu zapłaty.

Zapraszamy!
Marek Różycki 
Polska łamie prawo unijne Drukuj Email
29.09.2018.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Yves Bot przyznał rację Komisji Europejskiej w toczącym się postępowaniu o naruszenie przez Rzeczpospolitą Polskę prawa unijnego gwarantującego swobodny ruch pojazdów ciężarowych o nacisku na oś do 11.5 tony. Polskie prawo zabrania im ruchu na ponad 96% naszych krajowych dróg i wymaga posiadania zezwoleń.

Po skierowaniu skarg do Komisji Europejskiej w 2012 roku udało się doprowadzić do tego, że Główny Inspektor Transporty Drogowego przyjął zasadę, by nie nakładać kar, gdy nacisk na oś przekracza dane dla drogi, ale nie przekracza 11.5 tony. Po wyborach, dobra zmiana uznała ta regulację za niezgodną z polską racja stanu.

Skarga została zatem skierowana do trybunału, ten zaś przed ostatecznym rozstrzygnięciem wystąpił do Rzecznika Sprawiedliwości. Rzecznik stwierdził miedzy innymi:


„Dostęp do całej sieci dróg w Polsce jest ograniczony w warunkach sprzecznych z zasadą ustanowioną w art. 3 dyrektywy 96/53.”


„Ograniczając ruch pojazdów silnikowych, których nacisk osi napędowej wynosi 11,5 tony, do dróg stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i do niektórych innych dróg krajowych oraz poddając ruch tych pojazdów na innych drogach publicznych systemowi specjalnych zezwoleń, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie.”


„Nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie, w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do dyrektywy 96/53.”


A zatem teraz czas na ruch polskiego rządu. Albo dopuści ruch z pojazdami o nacisku 11.5 tony na oś na wszystkich drogach albo ... co gorsze, można będzie postawić zarzut, że Polska źle wykorzystała fundusze na modernizację sieci drogowej.

 
Lokalizacja przesądzona Drukuj Email
13.08.2018.

Ten tydzień zaczynamy od zapoznania się z dziennikiem ustaw nr 1539.

Zawarta jest w nim ustawa z dnia 9 sierpnia 2018 r o zmianę ustawy o monitorowaniu drogowym i kolejowym. Zgodnie z nim:

Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów obejmują: 

1) rejestr zgłoszeń wraz z modułem gromadzącym i przetwarzającym dane geolokalizacyjne, zwany dalej „rejestrem”; 

2) lokalizator;

3) zewnętrzny system lokalizacji, który przekazuje do rejestru dane geolokalizacyjne środka transportu.” 

A wiec w zestawieniu z wpisaną w ustawę nierównością w traktowaniu podmiotów (art. 30 ust 4) przewoźnicy maja jeszcze trudniej ...

Link do aktu prawnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001539/O/D20181539.pdf

Regulacje wchodzą w życie 1 października 2018 r.

Życzymy miłej lektury i wytrwałości!

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 60 z 486

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS