Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Nowe możliwości Drukuj Email
02.04.2020.
Uprzejmie informujemy, że na poziomie MIĘDZYNARODOWYM stworzono możliwość ułatwionego rozlewu środków odkażających.

Umowa multilateralna M 328 przewiduje możliwość „wyłączenia” z ADR opakowań do 5 L ze środkami odkażającym. Dla potrzeb stosowania umowy w Polsce wymagane jest przystąpienie do umowy. Złożyliśmy wniosek o przystąpienie przez Polskę do tej umowy.


W załączeniu nieoficjalne tłumaczenie umowy. O podpisaniu umowy poinformujemy.


Marek Różycki
Czytaj
 
Kierowcy mogą spokojnie jeździć! Drukuj Email
26.03.2020.
Dzisiaj ukazało się w DU MI  Obwieszczenie nr. 15  Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf


UMOWA WIELOSTRONNA M 324

zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Niniejsza umowa obowiązuje do 1 grudnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.
Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR Minister Infrastruktury

 
Kierowcym Doradcy i Pojazdy ADR Drukuj Email
18.03.2020.

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Mamy to!

Do sekretariatu UNECE wpłynęły umowy multilateralne.


Umowa multilateralna M324 dotycząca certyfikatów szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR oraz certyfikatów dla doradców zgodnie 1.8.3.7 ADR a także umowa M235, która dotyczy ważności świadectw dopuszczenia pojazdów. Z naszych źródeł wiemy, że umowy podpiszą co najmniej 3 państwa więc na pewno staną się prawem. Wygląda to tak:

Niezależnie od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. 

Certyfikaty można odnowić, jeśli kierowca wykaże się przed 1 grudnia 2020 r. uczestnictwem w szkoleniu odświeżającym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR.

Niezależnie od przepisów  1.8.3.16.1 ADR, wszystkie świadectwa przeszkolenia dla doradców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, których ważność upływa w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 listopada 2020 r., są ważne do 30 listopada 2020 r.

Umowa wchodzi w życie od razu. 

W przypadku pojazdów (świadectw) zastosowano podobny mechanizm.

By regulacje były wiążące dla Polaków posiadających polskie uprawnienia i dokumenty odpowiedni Minister musi ją podpisać. Złożyliśmy stosowny wniosek. Tak czy inaczej osoby, które zdobyły uprawnienia za granicą i nie mogły udać się na szkolenia i egzaminy do Austrii mogą spać spokojnie. 

Nie rozwiązany jest jeszcze problem szkoleń RID (doradcy) ale i nad tym pracujemy!

 

Zapraszamy na kolejne kursy dla doradców po uspokojeniu się sytuacji. Zakładamy, że szkolenie w czerwcu już się odbędzie a zatem. Trzymajmy się zdrowo do tego czasu!

 
Kierowcy i doradcy a coronavirus Drukuj Email
18.03.2020.

Wyniku podjętych przez nas inicjatyw możemy przekazać, że Austria złoży do sekretariatu ONZ umowę multilateralną pozwalającą na wyjątkowe przedłużenie uprawnień doradców i kierowców, które kończą się w czasie obowiązywania pandemii w ten sposób, by można było spokojnie je przedłużyć po zakończeniu walki z wirusami. O szczegółach poinformujemy niebawem.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 486

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS