Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

baner Gazeta
Nowe "Ladne" zmiany w odpadach. Drukuj Email

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt, przewiduje zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia z 20 sierpnia 2020 r. i dodanie do katalogu materiałów objętych obowiązkiem rejestracji w SENT, towarów „innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy(z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – przyp. red.), będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648), przywożonych na teren kraju lub przewożonych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego przez terytorium kraju, których przemieszczanie podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), bez względu na ich ilość w przesyłce”. Nad rozporządzeniem trwają prace ale datę wejścia w życie określono na dzień 1 lutego 2022 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS