Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Lista kandydacka ECHA Drukuj Email
Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy powiększyła się do 219 chemikaliów. Lista zawiera substancje chemiczne, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Niektóre z nowo dodanych substancji są wykorzystywane jako środki zmniejszające palność, rozpuszczalniki lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Kauczuk i tekstylia są jednymi z innych produktów konsumenckich, które zostały dodane do wykazu, ponieważ są toksyczne dla reprodukcji, rakotwórcze, uczulające drogi oddechowe lub zaburzające gospodarkę hormonalną.

Wpisy dodane do listy kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy obejmują między innymi:

 

- Aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy i jego poszczególne stereoizomery

- Kwas ortoborowy, sól sodowa

- 2,2-bis(bromometylo)propano1,3-diol (BMP);

- 2,2-dimetylopropan-1-ol, tribromopochodna / 3-bromo-2,2-bis(bromometylo)-1-propanol (TBNPA);

- 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)

- Glutaral

- Parafiny chlorowane średniołańcuchowe (MCCP)

- Fenol, produkty alkilacji (głównie w pozycji para) z bogatymi w C12 rozgałęzionymi łańcuchami alkilowymi z oligomeryzacji, obejmujące wszelkie indywidualne izomery i/lub ich kombinacje (PDDP)

- 1,4-dioksany

- 4,4’-(1-metylopropylideno)bisfenol

 

Więcej? https://echa.europa.eu/pl/-/candidate-list-updated-with-eight-hazardous-chemicals

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS