Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Statystyka roczna 2012 Drukuj Email
Z przyjemnością informujemy, że udało się nam zebrać dane o rynku przewozu towarów niebezpiecznych oraz o rynku kierowców i przewoźników. Wyniki naszych prac publikujemy w wydniau 7 (2013) kwartalnika TSL Manager.
W tym roku udało się nam zegrac dane dotcyzące transportu drogowego za okres od 2004 roku do 2012 pochodzące z cotygodniowych badań zgodnie z metodologią Unii Europejskiej oraz zestaiwenie dnaych ze skąłdanych sprawozdąń rocznych. Raport zawiera także dane dotyczace transportu kolejowego oraz wodnego śródlądowego. Uzupełnieniem są dane o ilości przeszkolonych kierowców i szkoleniach zawodowych tej grupy zawodowej.
Zawartość publikacji:
- dane o kierowcach (kwalifikacje, szkolenia okresowe)
- dane o rodzajach kwalifikacji wstępnej
- kierowcy ADR
- przewoźnicy 
- ilości przewiezionych towarów niebezpiecznych w transporcie dorgowym 
- dane porównawcze od 2004 do 2012 roku (w tonach oraz tonokilometrach)
- dane szczegółowe ze statytyki rocznej ADR (ilość sprawozdań, ilość doradców, ilości załadowane, zapakowane, przewiezione, rozłądowane, ilość wypadków)
- ilości przewiezionych towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym (ilości sprawozdań, ilości ogólne towarów)
ilości przewiezionych towarów niebezpiecznych w transporcie wodnym śródlądowym (ilości sprawozdań, ilości przewiezione).

Kwartalnik TSL Manager dostępny w prenumeracie 
http://www.tsl-manager.pl/prenumerata/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS