Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Informacje Drukuj Email
Tunele
Opracowanie zaczerpnięto z publikacji redakcji kwartalnika "Towary Niebezpieczne".

Uwaga - wprowadzone przepisami ADR 2007 regulacje w zakresie tuneli wchodzą w życie po upływie okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2009 r.  

W wyniku najgroźniejszych wypadków w europejskich tunelach kolejowych i drogowych na przestrzeni ostatniej dekady, a w szczególności tunelach pod Mont Blanc (1999), Tauern (1999), Kaprun (2000) oraz tunelu Św. Gotharda (2001) Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wydały Dyrektywę 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań dla tuneli o długości powyżej 1000 m w transeuropejskiej sieci drogowej. Przy określaniu kategorii podstawowymi parametrami są trzy główne zagrożenia, które mogą spowodować liczne ofiary lub poważne uszkodzenie konstrukcji tunelu:
   a) wybuchu;
   b) uwolnienie gazu lub lotnej cieczy trującej;
   c) pożaru.

Ustalono 5 kategorii tuneli:
Tunel kategorii A:
Nie ma ograniczeń dot. transportu towarów niebezpiecznych.

Tunel kategorii B:
Ograniczenie dot. towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu

Tunel kategorii C:
Ograniczenie dot. towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu lub działaniem trującym o dużym zasięgu

Tunel kategorii D:
Ograniczenie dot. towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu lub działaniem trującym o dużym zasięgulub dużym pożarem.

Tunel kategorii E:
Ograniczenie dotyczy wszystkich towarów niebezpiecznych z wyjątkiem: UN 2929, 3291,3331, 3359 i 3373.

Rodzaj (kategorię) tunelu oznaczać będzie tabliczka z podaniem litery umieszczona pod znakiem zakazu wjazdu. Wprowadzenie kategorii innej niż „A” zobowiązuje zarządcę drogi do wyznaczenia odpowiednich objazdów.

UWAGI:
• Towary UN 2919 i 3331 - mogą posiadać ograniczenia ustalane przez właściwe władze zgodnie z 1.7.4.2
•  B1000 oraz C5000 - oznacza ilość tow. klasy 1 wg. wagi netto, powyżej której przewóz jest zakazany
• B1, C1 oraz D1 - dotyczy przewozu towarów w cysternie.

Odpowiednio do kodu ograniczeń przewozu przez tunele ustalonego dla całego ładunku znajdującego się w jednostce transportowej stosuje się następujące ograniczenia:

Kod ograniczeń przewozu przez tunele dla całego ładunku

ADR

Ograniczenie

B

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E

B1000C

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E w przypadku, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 1000 kg;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E

(Korekta kosmetyczna uzupełnienie zakazów dla przewozów w przypadku gdy wartość netto przekracza 1000 kg)

B/D

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B i C, D i E w przypadku przewozu w cysternach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

(Korekta kosmetyczna uzupełnienie zakazów dla przewozów w cysternach wg kodów tuneli)

B/E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E w przypadku przewozu w cysternach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

(Korekta kosmetyczna uzupełnienie zakazów dla przewozów w cysternach wg kodów tuneli)

C

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E

C5000D

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E w przypadku, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 5000 kg;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

(Korekta kosmetyczna uzupełnienie zakazów dla przewozów w cysternach wg kodów tuneli)

C/D

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E w przypadku przewozu w cysternach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

C/E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C i D i E w przypadku przewozu w cysternach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

D

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

D/E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E w przypadku przewozu w cysternach lub luzem;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

-

Dozwolony przejazd przez wszystkie tunele (dla UN 2919 i UN 3331, patrz również 8.6.3.1)


Dla przypomnienia podajemy także kilka podstawowych informacji o tunelach:

tunele_2.png

tunele_3.png
 
następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS