Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Doradca ADR/RID/ADN Drukuj Email
Usługi

ADR - doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych

RID - doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym towarów niebezpiecznych

ADN - doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie wodnym śródlądowym

Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych.

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:
  • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
  • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
  • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację wojewodzie oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.
Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną  5 000 PLN.

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją – RID.

Obowiązek wyznaczenia (zatrudnienia lub wynajęcia) doradcy wynika z rozdziału 1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), który w pkt 1.8.3.1 nałożył na każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

RID w rozdziale 1.4.2 - Obowiązki głównych uczestników przewozu precyzuje dodatkowo, że:
  • nadawca towarów niebezpiecznych korzystając z usług innych uczestników przewozu (pakującego, załadowcy, napełniającego, itd.), powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia spełnienia przez przesyłkę wymagań RID, a jeżeli działa w imieniu osoby trzeciej, powinien otrzymać od niej pisemną informację o tym, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia swoich obowiązków;
  • odbiorca towarów niebezpiecznych, korzystając z usług innych uczestników przewozu (wykładowcy, oczyszczającego, punktu odkażania itd.), powinien podjąć odpowiednie środki, które zapewnią spełnienie określonych wymagań.
Oferujemy profesjonalne usługi. Zawarcie umowy - NIC nie kosztuje
Klienci płaca za RZECZYWISCIE wykonane prace.

Pytania? Wystarczy telefon +48 607 268 497 lub mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Co robi DORADCA?

Głównym zadaniem DORADCY, jest dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań do ułatwienia
Nasza witryna ma za zadanie umożliwić dostęp jak największej ilości osób zainteresowanych stosowaniem przepisów ADR do najaktualniejszych i profesjonalnych informacji z zakresu pakowania, doboru opakowań, klasyfikacji przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. towarów niebezpiecznych oraz ich przewozu a także wskazówek związanych z kontrolą przepisów ADR przez uprawnione służby (np. Inspekcję Transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego).
Zapewniamy KOMPLEKSOWĄ usługę. Już dzisiaj możesz dołączyć do grona zadowolonych klientów.
 
następny artykuł »

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2023 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS