Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Lista kandydacka ECHA Drukuj Email
25.07.2021.
Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy powiększyła się do 219 chemikaliów. Lista zawiera substancje chemiczne, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Niektóre z nowo dodanych substancji są wykorzystywane jako środki zmniejszające palność, rozpuszczalniki lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Kauczuk i tekstylia są jednymi z innych produktów konsumenckich, które zostały dodane do wykazu, ponieważ są toksyczne dla reprodukcji, rakotwórcze, uczulające drogi oddechowe lub zaburzające gospodarkę hormonalną.

Wpisy dodane do listy kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy obejmują między innymi:

 

- Aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy i jego poszczególne stereoizomery

- Kwas ortoborowy, sól sodowa

- 2,2-bis(bromometylo)propano1,3-diol (BMP);

- 2,2-dimetylopropan-1-ol, tribromopochodna / 3-bromo-2,2-bis(bromometylo)-1-propanol (TBNPA);

- 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)

- Glutaral

- Parafiny chlorowane średniołańcuchowe (MCCP)

- Fenol, produkty alkilacji (głównie w pozycji para) z bogatymi w C12 rozgałęzionymi łańcuchami alkilowymi z oligomeryzacji, obejmujące wszelkie indywidualne izomery i/lub ich kombinacje (PDDP)

- 1,4-dioksany

- 4,4’-(1-metylopropylideno)bisfenol

 

Więcej? https://echa.europa.eu/pl/-/candidate-list-updated-with-eight-hazardous-chemicals

 
Zielona UE Drukuj Email
25.07.2021.

Unia Europejska i Ukraina nawiązały w dniu 14 lipca 2021 r strategiczne partnerstwo w ramach „Zielonego Ładu” w zakresie surowców chemicznych dla produkcji baterii i akumulatorów w celu osiągnięcia ściślejszej integracji łańcuchów dostaw surowców chemicznych i baterii. Partnerstwo będzie również miało decydujące znaczenie dla zachowania globalnej konkurencyjności i rozwoju odporności przemysłu UE i Ukrainy. Porozumienie jest pierwszym namacalnym rezultatem wzmocnionej współpracy między Unią Europejską a Ukrainą w obszarach Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Przemysłowej. Wynika to z wzajemnego zaangażowania i zainteresowania wyrażonego na 7. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia między UE a Ukrainą w dniu 11 lutego 2011 r.

 
Interpretacje oficjalne ADR Drukuj Email
25.07.2021.
W zeszycie specjalnym kwartalnika Bezpieczeństwo w Logistyce opublikowano najnowsze oficjalne interpretacje ADR.
Zapraszamy do odwiedzenia strony gazety https://bezpieczenstwowlogistyce.pl/strona-startowa/
 
Kierowca - zakazy Ladowania Drukuj Email
25.07.2021.
Portugalia jako pierwsza zmienia przepisy w ten sposób, by sankcjonować łamanie zakazu załadunku / rozładunku wykonywanego przez kierowcę. Od września 2021 roku kara nakłądana na keirowcę w przypadku złamania zakazu będzie wynosić 15 000 euro.
Dla zainteresowanych link doprzepisu https://dre.pt/application/conteudo/167133018 (proszę skopiować do przeglądarki)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 475

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2021 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS