Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Zmiana prawa - nowe sprawozdanie Drukuj Email
15.06.2022.
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. pod poz. 1227 ukazało się  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 czerwca 2022 r.,zmieniające rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 24 czerwca 2022 r.
 
Nowe paDstwo - Sygnatariusz umowy ADR Drukuj Email
09.05.2022.
Z dniem 12 kwietnia 2022 r Armenia przystąpiła do umowy ADR. Witamy kolejnego, 53 członka wspólnoty panstw stosujacych ADR.
 
KURS DGSA Austria Drukuj Email
31.01.2022.

Udostępniamy informacje o kursie DGSA w Wiedniu


W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych kursem dla doradców DGSA, który odbędzie się w marcu we Wiedniu, przekazujemy informację o aktualnych obostrzeniach w zakresie wjazdu do Austrii z Polski, a tym samym w zakresie możliwości wzięcia udziału w kursie.


Począwszy od 1-go lutego wymogiem dla wjazdu do Austrii jest spełnienie wymogu 2G+, to znaczy:


• bycia zaszczepionym przynajmniej dwiema dawkami szczepionki, lub

• bycia ozdrowieńcem,


w połączeniu z aktualnym testem PCR (24 godziny)


osoby, które otrzymały trzecią dawkę szczepionki (tzw. booster) zwolnione są z obowiązku robienia testów PCR.


Mamy nadzieję, że wymagania te nie zniechęcą Państwa do udziału.


Pozostały już ostatnie miejsca w grupie marcowej i informujemy, że na chwilę obecną trudno p[rzewidzieć termin kolejnych szkoleń w tym roku.


W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty pod numerem telefonu 601 868 646.

 
Nowe "Ladne" zmiany w odpadach. Drukuj Email
27.01.2022.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt, przewiduje zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia z 20 sierpnia 2020 r. i dodanie do katalogu materiałów objętych obowiązkiem rejestracji w SENT, towarów „innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy(z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – przyp. red.), będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648), przywożonych na teren kraju lub przewożonych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego przez terytorium kraju, których przemieszczanie podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), bez względu na ich ilość w przesyłce”. Nad rozporządzeniem trwają prace ale datę wejścia w życie określono na dzień 1 lutego 2022 r.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 483

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2022 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS